Aile doktorları 2 gün iş bıraktı

Aile Hekimliği Kontrat ve Ödeme Yönetmeliği’nin geri çekilmesi, özlük haklarının güzelleştirilmesi talebiyle 2 gün iş bırakan Aile Doktorları, Adana Sıhhat Vilayet Müdürlüğü önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

Adana Tabip Odası Lideri Uzm. Dr. Selahattin Menteş, yaptığı konuşmada şu tabirlere yer verdi:

“KORUYUCU SIHHAT HİZMETLERİ ÖNCELENSİN”

“Bu yönetmelik ile ASM sıhhat çalışanlarına karşı baskı ve tehdit aracı olarak kullanılmaktadır. Bir yıldır kontratın iptali istikametindeki taleplerimiz Sıhhat Bakanlığı tarafından görmezden gelinmektedir. Bir bütün olarak doktorlar ve sıhhat işçilerinin problemleri artık katlanılamaz noktadadır. Ekonomik, özlük haklarımızdaki kayıplar, inançsız ortamlarda çalışma ve sıhhatte şiddetin geldiği nokta ortada iken bir de bu cins ceza kanunları bizleri artık mesleğimizi yapamaz duruma getirmiştir.

Toplumun sıhhat hakkını korumak maksadıyla birinci basamak gözetici sıhhat hizmetlerinin kâr gayesiyle değil, toplum faydasına sunulması ve grup anlayışıyla çalışanların haklarını kazanması için uğraştan vazgeçmeyeceğiz. Bu güne kadar yaptığımız aksiyonlar karşısındaki Sıhhat Bakanlığı ve iktidarın kayıtsızlığı maalesef bizleri diğer hareketliliklere itmektedir. Anlaşılmaktadır ki artık uzun müddetli yahut süresiz iş bırakmalara hazır olmalıyız. Bizleri bu hareketleri yapmak zorunda bırakmayın ve bir an evvel TTB ve sıhhat örgütleri ile birlikte görüşerek uygun kanunları çıkarın.”

“BU YASA, CEZA SOPASI MI?”

‘Aile Hekimliği Ceza yönetmeliği’nin birinci yılının geride bıraktıklarını söyleyen SES-Eş Lideri Dr. M. Enis Akyüz, “Sağlık Bakanlığı’ndan, hükümetten sahanın problemlerine tahlil olacak bir düzenleme beklerken bunun yerine ceza sopası ile susturulmaya çalışıldığımız değişikliğin tesirlerini yavaş yavaş görmeye başladık. Çalışma hayatının her alanında iş güvencesizliğini hakim kılan AKP, birinci basamağı da bu anlayışla inşa etmeye devam ediyor. Keyfiyete kalmış kontratlar, geniş tarifli ceza hususları ile fesih tehdidi, her geçen gün artan iş yüküne karşın açıklama yapana ceza tehdidi iş garantisini ortadan kaldırıyor. Yönetmelik değişikliği ile aile hekimliği çalışanlarının statüsü, vilayet sıhhat müdürlüklerine bağlı emekçi noktasına getirilmiş, kölelik sistemine taşınmıştır. Yeni yönetmelik ile mukavele yenilme ve fesih yetkisi Vilayet Sıhhat Müdürlüklerine verilmiş olup zati vilayetler ortasında var olan uygulama farklılıkları şahısların insafına bırakılmıştır. Açığa alma, mukavele yenilememe üzere harika yetkiler, tüm hukuk kuralları çiğnenerek verilmiştir” tabirlerini kullandı.

“BİRİNCİ BASAMAK, ÜLKENİN SIHHAT HİZMETLERİNİN TEMEL TAŞIDIR”

Dr. Enis Akyüz, kelamlarının devamında şunları söyledi:

“Entegrede çalışanlara ‘mazereti olsa dahi, işe gelmezse kontratı feshedilir’ üzere hukuka muhalif bir husustan tutun da açıklama yapana ceza korkutması dahil bir çok ceza hususu olan bu yönetmelik çıktığı andan itibaren yanlış olduğunu ortaya koyduk, hâlâ da söylüyoruz. Birinci basamak, ülkenin sıhhat hizmetlerinin temel taşıdır. Gözetici sıhhat sistemi kurulmazsa, ülkemizde örneğini gördüğümüz üzere, sıhhat hizmeti altından kalkamayacağı bir yükün altına girer.

Birinci basamakta halkın temel sıhhat gereksinimleri karşılanırken, daha da kıymetlisi olan hastalık çıkmadan tedbire hedefli sıhhat hizmeti kurulmalıdır. Bunun için takım anlayışı içerisinde çalışacak olan, kâfi sayıda, takımlı, iş garantili ve insani koşullarda çalışan sıhhat işçileri gereklidir. Bir tabip ve bir ebe/hemşire’ye “ne hâliniz varsa görün” denilerek değil, kamunun sorumluluğunda, hemşire ve ebe sayısı artırılmış, işleri yalnızca poliklinik yapmak olmayan doktorlar ile donatılmış, sıhhat memurları ile güçlendirilmiş bir takım kurularak, bölge tabanlı nüfus ile, vatandaşa da sıhhatleri ile ilgili sorumluluk verilerek kurulacak bir sisteme gereksinimimiz vardır.”

HEKİMLER TALEPLERİNİ SIRALADI

Adana Sıhhat Vilayet Müdürlüğü önünde toplanan aile doktorlarını taleplerini şöyle sıraladı:

1. Birinci Basamak Sıhhat Hizmetlerin toplum yönelimli ve bölge tabanlı sunulmalıdır.

2. Hami sıhhat hizmetlerin tüm sarfiyatları kamudan karşılanmalıdır. ASM’lerin tümü uygun standartlarda ve donanımda kamu binası olarak yapılmalıdır. Ticarethane gibisi uygulamadan vazgeçilmelidir.

3. Taşınabilir hizmetler için kamu tarafından, uygun yer temin edilmeli, kamu tarafından araç tahsisi yapılmalıdır.

4. Yaz-boz tahtasına dönüşmüş olan mevzuat sıhhat işçilerin örgütlerinin iştirakiyle tekrar düzenlenmeli, Sıhhat işçilerinin karar sistemlerine iştiraki sağlanmalıdır.

5. İşçilerin takımlı, iş teminatlı istihdamı sağlanmalı, kamu dışı işçiler takıma alınmalıdır.

6. Birinci basamak grubu genişletilmeli, bölge ve nüfusun özelliklerine nazaran belirlenen sayıda sıhhat işçisi istihdam edilmelidir.

7. Nüfus ve performansa dayalı fiyatlandırma yerine emekliliğe yansıyacak temel fiyat uygulaması hayata geçirilmelidir.

8. Birinci basamak sıhhat işçilerin taleplerine yönelik toplu kontrat hazırlanmalı, tüm sıhhat ve toplumsal hizmet alanı için yapılan toplu iş kontratında birinci basamağa özgün yer verilmelidir.

9. Kontrol ve izlemelerin birincil hedefi hizmet içi eğitim gayesi ve sistemin işlemeyen istikametlerini tespit ve tahlil odaklı olmalıdır.

10. Birinci basamak gerektirdiği tüm hizmetleri sunabilecek genişlikte bir gruptan oluşmalı; tüm sıhhat işçileri takımlı (4a) istihdam edilmeli ve fiyatlandırması de emekliliğe yansıyacak temel fiyatla olmalıdır. Çalışma şartları ve fiyatlar toplu kontrat ile belirlenmelidir.”