İkinci el araçta yeni periyot başladı: Ferdi satışlara kısıtlama yok

Ticaret Bakanlığı, dün gece Resmi Gazete’de yayımlanan ve yürürlüğe giren İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, motorlu kara taşıtları piyasasında yaşanan arz ve talep dengesizlikleri çok ve adil olmayan fiyat artışlarına ve stokçuluk faaliyetlerine neden olabildiği belirtildi.

Faaliyetlerin engellenmesine yönelik Bakanlığa ulaşan talepler ile mevzuya ait kamuoyu beklentilerinin karşılanmasını teminen İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldığı aktarıldı.

“İlk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometreyi geçmeyen araba ve arazi taşıtlarının ticari faaliyet kapsamında satışı önlenmektedir. Oto galeriler, yetkili bayiler ve araç kiralama firmaları ile ticari faaliyet kapsamında ikinci el araba ve arazi taşıtı satışı yapan bireyler tarafından 1 Temmuz 2023 tarihine kadar birinci tescili yapılan araba ve arazi taşıtlarının pazarlaması yahut satışı, birinci tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe yapılamayacaktır. Getirilen pazarlama ve satış kısıtlaması 1 Temmuz 2023 tarihinde sona erecektir. Düzenlemenin yürürlük tarihinden evvel ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal edenler ismine tescil edilen araba ve arazi taşıtları 15 Eylül 2022 tarihine kadar rastgele bir kısıtlama olmaksızın pazarlanabilecek ve satılabilecektir.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal edenlerin hâlihazırda kendi isimlerine tescilli taşıtların 15 Eylül 2022 tarihine kadar satılabilmesine imkân sağlanmıştır. Kelam konusu taşıtların satışının 15 Eylül 2022 tarihine kadar gerçekleşmemesi halinde, bu taşıtların pazarlaması ve satışı da birinci tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmediği sürece yapılamayacaktır.”

Bireysel satışlara kısıtlama getirilmedi

Açıklamada, “Nihai tüketiciler tarafından yapılan ikinci el motorlu kara taşıtı satışları bu düzenlemenin dışında olacaktır. Fakat, en son tüketiciler tarafından bir takvim yılı içinde yapılan üçten fazla araba ve arazi taşıtı satışları da ticari faaliyet kapsamında değerlendirilebileceğinden, bu taşıtların satışı birinci tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre kısıtlaması kapsamında yer alabilecektir. Yapılan düzenleme ile sadece araba ve arazi taşıtlarının pazarlanması ve satışı kısıtlanacaktır. Kamyon, otobüs, kamyonet vb. taşıt cinsleri bu kısıtlama kapsamında yer almamaktadır. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler tarafından kendileri üzerine alınan taşıtların yanı sıra, rastgele bir üçüncü kişi üzerine tescil ettirilen taşıtların ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler aracılığıyla pazarlanması yahut satışı da bu kısıtlama kapsamında değerlendirilecektir. Örneğin, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal edenler tarafından verilen ilanlar da pazarlama faaliyeti kapsamında değerlendirileceğinden kontrole tabi olacaktır” sözlerine yer verildi.

Denetimler sıklaştırılacak

Denetimlerin sıkılaşacağını vurgulan Bakanlık, “Pazarlama ve satış kısıtlamasına ters faaliyetlerin tespitine yönelik Bakanlığımızca satış kayıtları üzerinden yapılan kontroller ile saha kontrolleri artırılacaktır. Ayrıyeten vatandaşlarımızdan gelen şikayetler derhal sürece alınacaktır. Düzenleme ile hâlihazırda dalda yaşanan çok ve adil olmayan fiyat artışlarının önüne geçilmesi hedeflendiğinden, bu yönetmelik kararı 1 Temmuz 2023 tarihine kadar süreksiz bir müddet yürürlükte kalacaktır. Bakanlığımızca, piyasa şartları ve kamuoyu beklentileri dikkate alınarak bu düzenlemenin uygulaması altı aya kadar uzatılabilecektir” açıklamasında bulundu.