Mersin’de Strateji ve Eylem Planı Geliştirme Çalıştayı Düzenlendi

Mersin’de, Büyükşehir Belediyesi’nin paydaş kurum olarak yer aldığı proje kapsamında ‘Strateji ve Eylem Planı Geliştirme Çalıştayı’ düzenlendi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanan, ana faydalanıcısı Türkiye Belediyeler Birliği, eş faydalanıcısı ise İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü olan ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ‘Türkiye’de Demokratik Yerel Yönetişimin Geliştirilmesi İçin Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi’ kapsamında bir otelde düzenlenen çalıştayda, yapılan saha incelemeleri, odak görüşmeleri, çevrimiçi toplantılar ve çevrimiçi görüşmelerde elde edilen veriler paylaşıldı.

Türkiye’de demokratik yerel yönetim için sivil katılımın ve gönüllülüğün güçlendirilmesini amaçlayan proje ile sivil toplum kuruluşlarının karar alma mekanizmalarına katılımının artırılması, güven ve karşılıklı anlayışa dayalı sivil toplum-kamu iş birliğinin güçlendirilmesi ve gönüllülük için elverişli ve sürdürülebilir ortam oluşturulmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Sivil Katılım Projesi’nin birinci bileşeni kapsamında Çanakkale, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Manisa, Mersin ve Trabzon’dan oluşan 7 pilot ilde masa başı incelemeleri, çevrimiçi anket uygulamaları ve yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda da taslak ‘Mevcut Durum ve İhtiyaç Analizi Raporu’ hazırlandı.

Mersin’de göç-mülteci sorunu, girişimcilik-yerelde kalkınma ve afet-afet sonrası kalkınma olmak üzere 3 ana tema çalışılacak. 2 yıl sürecek çalışmanın gerçekleştirilen ilk etabında elde edilecek eylem planları, oluşturulacak stratejilerle ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalar sürecek.

“Önerileri projelendiriyor ve belli bir takvimde de hayata geçiriyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Kent Katılımı ve Sivil Toplum ile İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça, karar alma süreçlerinde STK’larla iş birliği içinde olduklarını belirtti. Yerel yönetimler olarak Sivil Katılımın Görev Gücü Projesi’nin bir parçası olduklarını ifade eden Akça, “Projenin temel amacı, kentte tüm karar alma mekanizma süreçlerinde sivil katılımın etkinliğinin artırılmasıdır. Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılından bu yana Mersin’de sivil inisiyatiflerle karar alma mekanizmalarında ciddi görevler üstleniyor. Mersin’e Değer Katanlar (MEDEKA) ve Tarsus’a Değer Katanlar (TADEKA) kurullarımız, 20 alt kuruldan oluşuyor. Kurul üyelerimizi kente değer katmış, ciddi çalışmalar yapmış sanatçı ve akademisyenlerden oluşturuyor. Üyelerimizin ve kurullarımızın önerilerini, düzenli yaptığımız toplantılarda alıyoruz. Bu önerileri projelendiriyor ve belli bir takvimde de hayata geçiriyoruz” dedi.

Mersin Kent Konseyi Başkanı Ayferi Tuğcu da toplumsal değerler oluşturmanın önemli olduğunu ve bu kapsamda da etkin çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Sivil katılımın önemine işaret eden Tuğcu, “Sivil katılım görev gücü, samimi bir arenada üst düzey çalışmalarla başladı. Uluslararası mecrada da ‘sivil katılım nedir?’ farkındalığını oluşturduk. Böyle bir görev gücünün parçası olmaktan ve bunu görünür kılmaktan mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı. – MERSİN

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx