Moda Sahnesi’nden hukuk zaferi

Moda Sahnesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kendilerine devlet desteği vermemesi üzerine açtığı davayı kazandı. Ankara 17. İdare Mahkemesi, Bakanlığın işlemini hukuka uygun bulmadı.

Moda Sahnesi, 2021-2022 sezonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın özel tiyatrolara verdiği devlet desteğini alamamış ve bu karar üzerine Bakanlığa dava açmıştı. Moda Sahnesi, Bakanlığın aleyhine açtığı davayı kazandı. Ankara 17. İdare Mahkemesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın işlemini hukuka uygun bulmadı.

Moda Sahnesi’nin konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklama şöyle:

“Kültür Bakanlığı, 2021/2022 tiyatro sezonunda verilen devlet desteğinin, Moda Sahnesi’ne (Yeraltından Notlar adlı oyuna) verilmesini 8. maddeyi gerekçe göstererek uygun bulmamıştı. Moda Sahnesi, bu kararın, hukuk dışı olduğuna inanıp Kültür Bakanlığı’nı mahkemeye vermişti, mahkeme tarafından karar açıklandı, Kültür Bakanlığı’nın kararı hukuka aykırı bulundu.

T.C. Ankara 17. İdare Mahkemesi’nin 2021/2231 esas, 2022/1230 no’lu kararı: Bu durumda, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara ilişkin Yönetmelik kapsamında yapılacak yardımlarda, Yönetmelikte belirtilen ve yukarıda yer verilen değerlendirme ölçütleri çerçevesinde projelerin objektif olarak değerlendirmesi yapıldıktan sonra destekten yararlandırılmamasına karar verilenlerin, hangi gerekçelerle yararlandırılmadıklarının somut ve net bir şekilde ortaya konulması gerekirken değerlendirme ölçütlerine göre bir değerlendirme yapılmasının ve davacının destekten yararlandırılmamasına ilişkin somut gerekçeler ortaya konulmadan salt takdir yetkisine dayalı olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.”

NE OLMUŞTU

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Moda Sahnesi’nin sahneleyeceği Dostoyevski’nin Yeraltından Notlar oyununa, Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesini gerekçe göstererek, Moda Sahnesi’ne destek vermemişti. Bakanlık, bunu ilgili yönetmeliğin ‘sanatsal yetersizliği’ içeren maddesine dayandırmıştı. Moda Sahnesi, bu işlemin üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kararını mahkemeye taşımıştı.