Olka Spor ile Marlin Spor’a 7,9 milyon liralık ceza

Rekabet Kurulu’nun spor malzemeleri alanında faaliyet gösteren 2 teşebbüse yönelik rekabet soruşturması sonuçlandı. Kurulu tarafından uzlaşmayla alınan karar sonucu iki teşebbüse toplamda 7 milyon 949 bin liralık idari para cezası verildi.

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Olka Spor Malzemeleri Ticaret AŞ ve Marlin Spor Malzemeleri Ticaret AŞ’nin Türkiye distribütörlüğünü yaptığı ürünler için bayilerine yönelik uygulamalarıyla ilgili mevzuatı ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Taraflarca sunulan uzlaşma metinlerinin Rekabet Kurulunca kabul edilmesiyle, soruşturmanın her iki taraf bakımından da sonlandırılmasına karar verildi.

Uzlaşma metinlerinde ihlalin varlığı ve kapsamıyla uzlaşma ara kararında öngörülen azami idari para cezası oranı ve tutarı teşebbüsler tarafından kabul edildi.

Bu doğrultuda 2021 yılı gayrisafi geliri üzerinden Olka Spor Malzemeleri Ticaret AŞ’ye 9,9 milyon lira, Marlin Spor Malzemeleri Ticaret AŞ’ye 732 bin lira idari para cezası verildi.

Uzlaşma usulü sonucunda teşebbüslere verilecek idari para cezasında yüzde 25 indirimle nihai olarak, Olka Spor Malzemeleri Ticaret AŞ’ye yaklaşık 7,4 milyon lira, Marlin Spor Malzemeleri Ticaret AŞ’ye 549 bin lira tutarında idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.